مرداد ۵ام, ۱۳۹۶

راستش را بخواهی، هنوز پیدایش نکردم. پیدا کردنش، حتی از پیدا کردن تو که سوزنی بودی توی انبار کاه، سخت تر بود! اما می‌دانی، من فرصت صبر کردن دارم. آن قدر دنیا را زیر و رو می‌کنم تا پیدایش کنم.‌‌
خودم را می‌گویم.

ارسال شده در وبلاگ | نظرات (1)

یک پاسخدر ““

  1. منِ او می‌گوید :

    راستش را بخواهی، هنوز پیدایش نکردم. پیدا کردنش، حتی از پیدا کردن تو که سوزنی بودی توی انبار کاه، سخت تر بود! اما می‌دانی، من فرصت صبر کردن دارم. آن قدر دنیا را زیر و رو می‌کنم تا پیدایش کنم.‌‌
    خانه را می‌گویم 🙂

گذاشتن یک پاسخ